Bize Ulaşın

Uluslararası Endüstriyel Kontrol

uek@uekmuhendislik.com

5. Proje Yönetimi

5.1. Proje Ön Fizibilitesi

Projedeki ürünlerin imalat yönteminin, planlarının, malzeme özelliklerinin, teknik resminin, montaj tipinin, test ve kontrol yöntemlerinin, uluslararası standartlara, teknik resme ve şartnamelere göre hazırlanması, yapılması, kontrolü ve raporlanması

Proje kapsamında yapılacak işlerin imalatçı/taşeron denetlemeleri, değerlendirmesi, raporlanması

Proje öncesi zaman, maliyet, bütçe, süreç, proses çalışmalarının yapılması ve raporlanması

5.2 Proje Devam Kontrolü

Proje kapsamındaki imalatların ve imalat yöntemlerinin ilgili standart ve teknik şartnamelere göre denetlenmesi

Proje süresince, projenin zaman, süreç, proses, uygunluk ve maliyet çalışmalarının takibi Proje sürecinde yapılan işlerin imalatçı/taşeron denetlemeleri, değerlendirmesi, raporlanması

Proje sürecinde zaman, maliyet, bütçe, süreç, proses çalışmalarının değerlendirilmesi ve raporlanması


5.3 Proje Son/Uygunluk Kontrolü

Proje bitiminde uygunluk, planlama, süreç, zaman ve maliyet çalışmalarının denetlenmesi, raporlanması


5.4 Proje Tekrar Değerlendirmesi

Gerçekleşmiş projenin tekrar yapılması ya da revize edilerek düzenlenmesi, raporlanması