Bize Ulaşın

Uluslararası Endüstriyel Kontrol

uek@uekmuhendislik.com

3. İşlenmiş Ürün Kontrolü

3.1 Proses öncesi İşleme kontrolü

Ürünün işlemeden önce işleme paylarının yeterliliğinin kontrolü, gerekli görülmesi durumunda parçanın işletilerek kontrolü, raporlanması

3.2 İşleme Prosesi Kontrolü

İşleme prosesinin ve operasyonların kontrolü, maliyet çalışması için zaman-iş-fiyatlandırma fizibilitelerinin yapılması, raporlanması

3.3 Ara Kontrol

İşleme prosesi devam eden ürünlerin uluslararası standartlara, teknik resme ve şartnamelere göre ölçü, kimyasal analiz, tahribatlı ve tahribatsız testlerinin yapılması, kontrolü, raporlanması


3.4 Final Kontrol

İşleme prosesi tamamlanmış ve kontrole hazır ürünlerin uluslararası standartlara, teknik resme ve şartnamelere göre ölçü, kimyasal analiz, tahribatlı ve tahribatsız testlerinin yapılması, kontrolü, raporlanması